ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ του Δήμου Αιγιτίου (ΚΟΝΙΑΚΟY) της περιόδου 1844-1850 και του έτους 1867

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ του Δήμου Αιγιτίου (ΚΟΝΙΑΚΟY) της περιόδου 1844-1850 και του έτους 1867

01)  Αποστόλου  Παναγιώτης  του Αποστόλου, 34, ποιμήν                                                                                     02)  Βώτας  Αθανάσιος  του Αναγνώστη, 49, γεωργός                                                                                         
03)  Βώτας  Απόστολος  του Αποστόλου, 29, ποιμήν                                                                                                 
04)  Βώτας  Λάμπρος  του Αθανασίου, 22, ποιμήν                                                                                    
05)  Κολοβός  Βασίλειος  του Γεωργίου, 27, ποιμήν                                                                                           
06)  Κολοβός   Γεώργιος  του Ιωάννη, 62, γεωργός                                                                                                       
07)  Κολοβός  Ιωάννης  του Γεωργίου, 32, γεωργός                                                                                                                                                                                                                                                                                           08)  Κολοβός  Ιωάννης  του Παναγιώτη, 29, γεωργός                                                                                      
09)  Κολοβός   Κων/νος  του Παναγιώτη, 36, γεωργός                                                                                                             10)  Κολοβός  Χαρ/μπος  του Παναγιώτη, 39, ποιμήν                                                                                               
11)  Κουμπάρος  Αθανάσιος  του Γεωργίου, 32, γεωργός                                                                                 
12)  Κουμπάρος  Γεώργιος  του Αθανασίου, 50, γεωργός                                                                                     
13)  Κουμπάρος  Δημήτριος  του Αθανασίου, 37, ποιμήν                                                                                           
14)  Κουμπάρος  Κων/νος  του Αθανασίου, 37, ποιμήν                                                                                 
15)  Κουμπάρος  Κων/νος  του Γεωργίου, 42, γεωργός                                                                                 
16)  Λιάπης  Αθανάσιος  του Ιωάννη, 42, γεωργός                                                                                                                 17)  Λιάπης  Ανδρέας  του Δημητρίου, 27, γεωργός                                                                                       
18)  Λιάπης  Γεώργιος  του Δημητρίου, 39, γεωργός                                                                                
19)  Λιάπης  Γεώργιος  του Ιωάννη, 42, γεωργός                                                                                                    
20)  Λιάπης  Δημήτριος  του Ανδρέα, 67, γεωργός                                                                                                     
21)  Λιάπης  Ευάγγελος  του Δημητρίου, 37, ποιμήν                                                                                                
22)  Λιάπης  Κων/νος  του Δημητρίου, 32, ποιμήν                                                                                                                                              
23)  Μάρκος  Ανδρίτσος  του Γεωργίου, 47, γεωργός                                                                                 
24)  Μάρκου  Γεώργιος  του Αποστόλου, 72 ποιμήν                                                                                           
25)  Μίχος  Απόστολος  του Γεωργίου, 27, ποιμήν                                                                                                                                                             ;                                  
26)  Μίχος  Δημήτριος  του Γεωργίου, 27, γεωργός                                                                                                
27)  Μίχος  Ιωάννης  του Παναγιώτη, 32, ποιμήν  
28)  Μίχος  Κων/νος   του Παναγιώτη, 25, ποιμήν                                                          
29)  Μίχος  Νικόλαος  του Παναγιώτη, 24, γεωργός                                                                                           
30)  Μίχος  Παναγιώτης  του Ιωάννη, 52, Πάρεδρος                                                                                
31)  Μπαλατσούρας  Δημήτριος  του Ιωάννη, 24, ποιμήν                                                                                         32)  Μπαλατσούρας  Λουκάς  του Ιωάννη, 30, ποιμήν                                                                                       
33)  Μπούτσικος  Γεώργιος  του Κων/νου, 62, γεωργός                                                                             
34)  Μπούτσικος  Κων/νος  του Γεωργίου, 47, ποιμήν                                                                                        
35)  Μπούτσικος  Λάμπρος  του Γεωργίου, 34, ποιμήν                                                                                         
36)  Μπούτσικος  Νικόλος  του Γεωργίου, 32, γεωργός                                                                                                         
37)  Πάνου  Ανδρέας  του Βασιλείου, 29, ποιμήν                                                                                                       
38)  Παπαδημητρόπουλος  Δημήτριος  του Αναγνώστη, 47, γεωργός                                                                                           
39)  Σαγιάννος  Γεώργιος  του Παναγιώτη, 52, γεωργός                                                                                            
40)  Σφέτσος  Ευθύμιος  του Ιωάννη, 27, μυλωθρός                                                                                 
41)  Σφέτσος  Ανδρέας  του Ιωάννη, 22, γεωργός                                                                                   42)  Φόρος  Αθανάσιος  του Παναγιώτη, 37, γεωργός                                                                                         
43)  Φόρος  Παναγιώτης  του Σταμάτη, 62, γεωργός                                     
44)  Φωλιάς  Αθανάσιος  του Σπύρου, 37, γεωργός                                                                                                         
45)  Φωλιάς  Ηλίας του Σπυρίδωνα, 32, γεωργός 
46)  Φωλιάς  Ιωάννης  του Σπυρίδωνα, 29, στρατιώτης                                                                                           
 47)  Χολέβας   Σταμάτης  του Κων/νου, 42, γεωργός                                               
48)  Χολέβας  Χρήστος  του Κων/νου, 42, γεωργός                                                           49)  Χριστοδούλου Απόστολος του Χριστόδουλου, 47, γεωργός                                                                          
50)  Χριστοδούλου  Γεώργιος  του Χριστόδουλου, 28, ποιμήν                                                                           
51)  Χρόνης  Δημήτριος  του Ευσταθίου, 42, γεωργός