Ανακοίνωση εκπροσώπου τ.κ. Κονιάκου με θέμα: «Επαρχιακός δρόμος Κονιάκος – Μουσουνίτσα»

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα βασικά αιτήματα το οποίο και κρίναμε εξαιρετικά αναγκαίο για την κοινότητα μας ήταν η βελτίωση στον καλύτερο δυνατό βαθμό του επαρχιακού δρόμου Κονιάκος – Μουσουνίτσα. Για πολλά χρόνια είχαμε υποσχέσεις από όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως και Βουλευτές πως το πολυπόθητο αυτό έργο θα πραγματοποιηθεί, να μην ξεχνάμε επίσης πως κάθε Αύγουστο στο χορό της Αδελφότητας μας βεβαίωναν πως τον Σεπτέμβριο της εκάστοτε χρονιάς θα ερχόντουσαν μηχανήματα να ξεκινήσουν. Δεν τα είδαμε ποτέ.

Από το 2011 καταθέτοντας το τεχνικό πρόγραμμα της κοινότητας μας στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Δωρίδος, βάζοντας το έργο αυτό πρώτο σε προτεραιότητα ξεκινήσαμε εκ νέου τις προσπάθειες για την πραγματοποίηση του και σήμερα ο δρόμος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε ακόμα και με απλό επιβατικό όχημα.

Αναλυτικότερα:

  • Στις 20/03/2011 με υπόμνημα των εκπροσώπων τ.κ. Κονιακου, Μουσουνίτσας και προέδρου τ.κ ΑΘ. Διάκου, (αριθμός πρωτοκόλλου 6), προς την Αντιπεριφεριάρχη  Φωκίδας και κοινοποίηση στον Δήμαρχο Δωρίδος και Δήμαρχο Δελφών. Γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους ζητάμε την πραγματοποίηση του παραπάνω έργου.
  • Στις 01/12/2011 με υπόμνημα των ιδίων, (αρ. πρωτ.  21), προς τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας και κοινοποίηση στην Αντιπεριφεριάρχη Φωκίδας, Δήμαρχο Δωρίδος και Δήμαρχο Δελφών. Γνωρίζουμε κι εκεί τους  λόγους κ ζητάμε την πραγματοποίηση του έργου.
  • Στις 06/03/2012 ο Δήμος Δωρίδος με επιστολή του, (αρ. πρωτ. 2677), προς τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας και την Αντιπεριφεριάρχη Φωκίδας, κοινοποίηση στις τ.κ. Κονιάκου, Μουσουνίτσας και Αθ. Διάκου αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: Επαρχιακός Δρόμος Κονιακου – Μουσουνίτσας

Σχετικά: α) Εγγ. Αρ. 6/20-03-2011 (3448/29-3-2011)

                  Β) Εγγ. Αρ. 21/1-12-2011 (16901/5-12-11)

Με αφορμή τα ως άνω ΄β σχετικό που μας κοινοποιείται, παρακαλούμε να σημειώσετε τα παρακάτω:

1)     Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των τ.κ. Κονιάκου (Δήμο Δωρίδας) και των τ.κ. Αθ. Διάκου και Μουσουνίτσας ( δήμου Δελφών) (έγγραφο αρ. π. 6/20-03-2011) και μετά από προφορική συνεννόηση των συναρμόδιων φορέων (Περιφερειακή ενότητα Φωκίδος και Δήμου Δελφών) διαθέσαμε συνεργεία (μηχανήματα οδοποιίας, αυτοκίνητα κτλ) για την βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας του επαρχιακού δρόμου Κονιάκου–Μουσουνίτσας.

2)     Συγκεκριμένα ο Δήμος μας διέθεσε μηχανολογικό εξοπλισμό Grader + JGB με κρουστικό καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς αδρανών υλικών. Παράλληλα διαθέσαμε όπως είναι αυτονόητο και το ανάλογο κατάλληλο προσωπικό (χειριστές, οδηγούς, μηχανικούς). Στην παρέμβαση μας έλαβαν μέρος και ιδιωτικά μηχανήματα με δαπάνες αποκλειστικά του Δήμου μας.

3)     Η επέμβαση μας περιέλαβε: α) Διαμόρφωση/διαπλάτυνση δρόμου σε μήκος 3000 και πλέων μέτρων με κρουστικό, σκαπτικό μηχάνημα καθόσον πρόκειται για έδαφος αμιγώς βραχώδες.      β) Διαμόρφωση αυλακιών συρροής όμβριων. γ) Σκυρόστρωση (3Α)

4)     Η απασχόληση των συνεργείων μας υπολογίζεται σε 380 και πλέων εργατοώρες το δε κόστος ξεπερνά τα 25000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι στο ως άνω εγχείρημα ο Δήμος Δελφών μας συνέδραμε με δύο φορτηγά αυτοκίνητα και για 4 ημέρες.

 Σημειώνουμε ότι η βελτίωση της βατότητας και ασφάλειας του συγκεκριμένου δρόμου θεωρούνται αναγκαίες και απαραίτητες αφού θα συμβάλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κτλ των κατοίκων των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων και λοιπών διερχομένων.

Μετά, τα παραπάνω παρακαλούμε να συνδράμετε – στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και δυνατοτήτων σας – την όλη προσπάθεια καθόσον οι δυνατότητες διάθεσης και απασχόλησης μηχανολογικού εξοπλισμού και ανθρωπίνου δυναμικού είναι περιορισμένες και ανεπαρκείς»

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν το 2011 και τα καύσιμα των οχημάτων του Δήμου Δελφών πληρώθηκαν από εμένα (εκπρόσωπο τ.κ. Κονιάκου κ. Ν. Μάρκο).

 

  • Στις 23/05/2012 η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Φωκίδας κάνει τον προϋπολογισμό του έργου όπου το συνολικό κόστος ώστε ο δρόμος να αποκτήσει βατότητα είναι 176000 ευρώ.
  • Στις 12/09/2012 με αίτηση τους οι εκπρόσωποι τ.κ. Κονιακου, Μουσουνίτσας και ο πρόεδρος τ.κ ΑΘ. Διάκου, (αρ. πρωτ. 31), προς την Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Φωκίδας και κοινοποίηση Δήμο Δελφών και Δήμο Δωρίδος ζητούμε την χορήγηση άδειας για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Μόρνου. Στις 29/10/2012 (αρ. πρωτ. 112588/4028) εγκρίνεται η αίτηση μας.
  • Το 2012 διέθεσε η Περιφέρεια φορτωτή για τον καθαρισμό του δρόμου, ο Δήμος Δωρίδος φορτωτή για την φόρτωση οχημάτων (ποταμίσιο άμμο) και ο Δήμος Δελφών τα φορτηγά για την επίστρωση ορισμένων σημείων του δρόμου.
  • Το 2013 κατασκευάστηκαν από την Περιφέρεια τρία τεχνικά έργα απορροής όμβριων και ορισμένη κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης σε μήκος περίπου 2000 μέτρων.
  • Στις 20/11/2013 με επιστολή τους οι εκπρόσωποι τ.κ. Κονιακου, Μουσουνίτσας και ο πρόεδρος τ.κ ΑΘ. Διάκου, (αρ. πρωτ. 7), προς την Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας ευχαριστούμε για την προσπάθεια και το ενδιαφέρον της και ζητούμε να συνεχιστεί η βελτίωση του δρόμου  εφόσον υπάρξει η οικονομική δυνατότητα. Με απαντητική της επιστολή (αρ. πρωτ. 959) η κα Αντιπεριφεριάρχης μας ευχαριστεί για την αναγνώριση των προσπαθειών της Περιφέρειας και μας βεβαιώνει πως θα πραγματοποιήσει ότι είναι δυνατόν και οι εργασίες που υπολείπονται θα ενταχθούν στο επόμενο πρόγραμμα το οποίο θα κατατεθεί για το έτος 2014.

Θα ήθελα να σημειώσουμε επίσης:

Το 2013 ο Δήμος Δωρίδος ανέθεσε με δικά του έξοδα σε ιδιώτη εργολάβο τον καθαρισμό και συντήρηση  χαντακιών από Μουσουνίτσα μέχρι Λιάσκα και με μηχανήματα του Δήμου από Λιάσκα μέχρι γέφυρα Μόρνου για πρώτη φορά ύστερα από 25 χρόνια. Επίσης υπήρχαν οφειλές απ’ τον πρώην Δήμο Λιδωρικίου 6144,89 ευρώ για διάφορα έργα  οι οποίες πληρώθηκαν από τον σημερινό Δήμο Δωρίδος.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρειάζεται κάποια διευκρίνιση για τα παραπάνω ή έχει αμφιβολίες ή θέλει να τα εξετάσει είμαι στη διάθεση του και ακόμα καλύτερα σε δημόσιο χώρο εν ευρύ διάλογο.

Με εκτίμηση, ο εκπρόσωπος τ.κ. Κονιάκου:  Νικόλαος Μάρκος