Γενεαλόγιο των κατοίκων Κονιάκου Δωρίδος

Capture1

 

Όπως ήδη αναφέραμε εκδόθηκε το «Γενεαλόγιο των Κατοίκων του Κονιάκου Δωρίδος», συνταχθέν υπό Κων/νου Ι. Μάρκου, Καθηγητού συγγραφέος και Γεωργίου Ν. Μπούτσικου, Επιτ. Αεροπαγίτου.

Υπήρξε έργο πολυετούς και επιπόνου προσπαθείας , βασισμένο σε διηγήσεις αλλά και γραπτά στοιχεία. Αφορά κυρίως στους παλιούς προγόνους μας των οποίων τη γενεαλογική πορεία θα έσβηνε ο χρόνος και η λήθη. Προλάβαμε να τα περισώσουμε.

Αποτελεί λαμπρό μνημόσυνο των προγόνων μας «μνημόσυνον αιώνιον». Επειδή τα αντίτυπα είναι περιορισμένα όσοι επιθυμείτε  να σπεύσετε να το προμηθευτείτε για σας και τα παιδιά σας. Είναι ιστορικό μνημείο του χωριού μας γραμμένο με ευθύνη και αγάπη. Εάν παρατηρηθούν ίσως κάποια λάθη για τους νεωτέρους να μας τα παρουσιάσουν για τη δέουσα διόρθωση – δημιουργία ένθετου φυλλαδίου.