Με την συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την εθνική μας παλιγγενεσία του 1821 κυκλοφόρησε το επετειακό ημερολόγιο της Αδελφότητας, αφιερωμένο στους ήρωες αγωνιστές του χωριού μας που πολέμησαν και αυτοί για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Παρακαλούμε να το προμηθευτείτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας διότι εκτός της ιστορικής του αξίας είναι συλλεκτικό και περιλαμβάνει παλαιές φωτογραφίες των απογόνων αγωνιστών Κονιακιωτών.

Με τιμή, το Δ.Σ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-2021_compressed_compressed