Μενού Κλείσιμο

Γενεαλόγιο των κατοίκων Κονιάκου Δωρίδος

  Όπως ήδη αναφέραμε εκδόθηκε το «Γενεαλόγιο των Κατοίκων του Κονιάκου Δωρίδος», συνταχθέν υπό Κων/νου Ι. Μάρκου, Καθηγητού συγγραφέος και Γεωργίου Ν. Μπούτσικου, Επιτ. Αεροπαγίτου.…

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ του Δήμου Αιγιτίου (ΚΟΝΙΑΚΟY) της περιόδου 1844-1850 και του έτους 1867

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ του Δήμου Αιγιτίου (ΚΟΝΙΑΚΟY) της περιόδου 1844-1850 και του έτους 1867 01)  Αποστόλου  Παναγιώτης  του Αποστόλου, 34, ποιμήν                …